Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

               

                   

                  WARSZTATY KULINARNE

 

 

 

Firma "ADAM-POL" zaprasza do udzia??u w warsztatach kulinarnych podczas których dzieci b─?d─? odkrywa─? wszelkie tajniki zdrowej kuchni. Warsztaty przygotowane s─? z my??l─? o dzieciach, które dopiero zaczynaj─? swoj─? przygod─? z kuchni─? ??─?cz─? nie tylko dobr─? zabaw─? w gronie rówie??ników, ale tak??e sposób poznawania ??wiata, innych kultur, nabieranie dobrych nawyków ??ywieniowych, uczenie si─? dba??o??ci o to co jemy i jak jemy. Spotkania kulinarne maj─? stanowi─? dla maluchów po??─?czenie dobrej zabawy, edukacji w zakresie zdrowych nawyków ??ywieniowych, a zarazem rozwin─?─? w nich zdolno??ci manualne.

Prace kuchenne stanowi─? pretekst do przekazywania dzieciom ciekawostek na temat walorów od??ywczych poszczególnych potraw. Warsztaty maja równie?? na celu u??wiadomienie dzieciom, ??e wspólne gotowanie mo??e by─? niezwykle atrakcyjn─? form─? sp─?dzania wolnego czasu i budowania relacji rodzinnych. Na zaj─?ciach: kroimy, ucieramy, miksujemy, smarujemy i pieczemy z dzie─?mi smaczne potrawy. Na ko??cu zaj─?─? degustujemy wspólnie przyrz─?dzone potrawy.

 

 

 

  

 

 

 

 

TOP