Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Ruch to zdrowie

Dbajmy o sprawno??─? fizyczn─? naszego dziecka. To my rodzice powinni??my uatrakcyjnia─? formy sp─?dzania wolego czasu naszym dzieciom. Poni??ej przedstawiamy 10 z??otych zasad wspólnej aktywno??ci fizycznej:

  • Kupujmy naszym dzieciom zabawki zach─?caj─?ce je do aktywno??ci fizycznej np. skakanki, pi??ki, latawce, rolki.
  • Dbaj o codzienn─? dawk─? ruchu dziecka - oko??o godziny dziennie.
  •  Zach─?cajmy dzieci poprzez w??asny przyk??ad do ruchu
  • Ograniczajmy ogl─?danie telewizji przez ca??─? rodzin─? nie kupujmy dziecku telewizora do jego pokoju
  • Je??eli jest to bezpieczne, to pozwólmy dziecku chodzi─? pieszo do szko??y.
  • Zamiast windy korzystajmy ze schodów
  • interesujmy si─? atrakcyjnymi formami WF-u naszych dzieci w szkole.
  • Po obiedzie organizujmy spacery zamiast ogl─?da─? TV.
  • Wygospodarujmy podczas weekendu czas na rodzinny spacer do parku, przeja??d??k─? na rowerach, wyj??cie na basen czy piknik w lesie.
  • Zapewnij dziecku czas na sen. Dzieci poni??ej 5 roku ??ycia potrzebuj─? 11 godzin snu na dob─?, dzieci do10 roku ??ycia ok. 10 godzin snu, dzieci powy??ej 10 lat oko??o 9 godzin snu.
TOP