Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

My??l kolorowo

 

Warzywa i owoce s─? doskona??ym ??ród??em witamin i sk??adników mineralnych. Regularne ich spo??ywanie mo??e pomóc w zapobieganiu oty??o??ci i chorobom przewlek??ym. Bardzo wa??ne jest urozmaicenie, wi─?c aby uzyska─? wiele cennych sk??adników od??ywczych takich jak b??onnik, kwas foliowy, potas oraz witaminy A i C, spróbujcie je??─? owoce i warzywa w ró??nych kolorach - kolorach t─?czy.

 

Kolor zielony: zielony szpinak, sa??ata, ogórek, papryka zielona, seler, groszek, broku??y, cukinia, szpinak, brukselka, seler naciowy, natka pietruszki, jarmu??, zielone szparagi - s─? znakomitym ??ród??em witaminy C, prowitaminy A, witaminy E, K i mikroelementów. Zawieraj─? równie?? kwas foliowy, przeciwdzia??aj─?cy anemii.
Kolor ??ó??ty: banan, kukurydza, papryka ??ó??ta, dynia, gruszka, cytryna.
Kolor pomara??czowy: pomara??cze, papryka pomara??czowa, morele, brzoskwinie, marchewka - pomara??czowe i ??ó??te zawieraj─? one najbardziej znany karetonoid, czyli β-karoten - przeciwutleniacz chroni─?cy nie tylko ro??liny, ale tak??e organizm cz??owieka przed szkodliwym dzia??aniem wolnych rodników, zapobiegaj─?c procesowi starzenia, wp??ywa równie?? na zdrowy wygl─?d nie tylko skóry i jej przydatków, ale tak??e prawid??owe widzenie, odporno??─? i szybsze gojenie si─? ran.
Kolor czerwony: arbuz, papryka czerwona, czere??nie, wi??nie, maliny, truskawki, buraki - s─? ??ród??em cennego likopenu - przeciwutleniacza, który nie tylko chroni organizm przed licznymi chorobami, ale tak??e zapobiega syntezie szkodliwego cholesterolu oraz witaminy C wzmacniaj─?cej odporno??─?. Szczególnie cenne s─? buraki, poleca si─? je anemikom, ze wzgl─?du na dzia??anie krwiotwórcze.

Kolor fioletowy: ??liwki, bak??a??an, jagody – zawieraj─? barwnik – antocyjanin─?, której przypisuje si─? ró??norodne w??a??ciwo??ci np. przeciwutleniaj─?ce i przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, st─?d maj─? zastosowanie w zapobieganiu wielu chorób (np. infekcjom uk??adu moczowego i pokarmowego), zawieraj─? równie?? inne antyoksydanty np. witamin─? C czy polifenole.

Kolor bia??y: cebula, czosnek, kapusta, pietruszka,pory, cykoria, seler korzeniowy - czosnek, cebula, por czy cykoria s─? bogatym ??ród??em flawonoidów, substancji nie tylko dzia??aj─?cych przeciwutleniaj─?co, ale tak??e rozkurczowo, moczop─?dnie coraz przeciwzapalnie oraz aktywnych zwi─?zków o silnym dzia??aniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antywirusowym np. allina (czosnek), w cebuli z kolei jest substancja podobna do insuliny, obni??aj─?ca poziom cukru we krwi, dlatego polecana jest diabetykom, bia??a barwa tych warzyw ??wiadczy o zawarto??ci zwi─?zków siarki obni??aj─?cym poziom „z??ej” frakcji cholesterolu LDL chorób uk??adu oddechowego i infekcji.

 
Zach─?caj regularnie swoje dzieci do próbowania nowych owoców i warzyw. Dobr─? okazj─? do tego mo??e by─? wakacyjny zagraniczny wyjazd, gdzie mo??e spróbowa─? ??wie??ych fig, granata.


 

TOP