Informacje dla placówek

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

 

DLA PLACÓWEK

Szkoły i przedszkola są drugim miejscem po domu w którym dziecko spędza najwięcej czasu, to właśnie tam spożywane są najważniejsze posiłki w ciągu dnia. Dlatego dużą odpowiedzialność za zdrowe żywienie i aktywność fizyczną biorą placówki oświatowe w których dziecko przebywa. Szkoła to miejsce gdzie poza nauką uczniowie szukają autorytetów i ważne by dawać ten najlepszy z przykładów również w dziedzinie zdrowego żywienie. Nie powinniśmy zapominać że to co dziecko je, odbija sie na wynikach w nauce, to jedzenie sprawia że mamy chęć do pracy, że łatwiej chłoniemy wiedzę a przede wszystkim wpływa na nasze nastawienie i wyniki pracy.

Inwestycja w szkolną edukację zdrowotną przyniesie wymierne korzyści, a zdrowie ucznia jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego i edukacyjnego. Misją edukacji prozdrowotnej jest przygotowanie dzieci i młodzieży do wyboru właściwych zachowań w celu utrzymania pełni zdrowia i uświadomieniu im związku pomiędzy zdrowiem człowieka a jego stylem życia, a także między środowiskiem fizycznym i społecznym.

Opiekun jako przykład w codziennym życiu:

 • Przestrzega zasad zdrowego żywienia
 • Dba o zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego
 • organizuje różne formy aktywności fizycznej
 • Jest opanowany, nie używa wulgaryzmów
 • Unika alkoholu i używek, nie poddaje sie uzależnieniom


Nasze osiągnięcia:

 1. Do tej pory udało nam się przeprowadzić ponad 500 godzin lekcyjnych w 90 szkołach na temat zdrowego żywienia w Warszawie i okolicach.
 2. Organizacja "Pikników zdrowego żywienia"
 3. Pomoc w organizacji dni zdrowego żywienia w szkołach podstawowych
 4. Pozyskanie profesjonalnej kadry dietetyków i animatorów do przeprowadzania zajęć z zakresu zdrowego żywienia.
 5. Organizacja konkursów o tematyce żywieniowej
 6. Zaopatrzenie szkół w materiały dydaktyczne

 


Nasze plany na przyszłość:

 1. Przeprowadzenie zajęć we wszystkich szkołach w województwie mazowieckim
 2. Promowanie zasad zdrowego żywienia
 3. Przeprowadzanie spotkań z rodzicami pod przewodnictwem dietetyka
 4. Dążymy do zwiększenia kadry dietetyków oraz personelu medycznego współpracującego z naszym Stowarzyszeniem
 5. Organizacja zajęć kulinarnych polegających na przygotowywaniu pierwszych śniadań
 6. Promowanie zajęć ruchowych, gimnastyki wśród dzieci i młodzieży
 7. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego żywienia

 

TOP