Aktualno??ci

Najnowsze informacje

z projektu Start Po Zdrowie

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

<- powr├│t

2016-11-10

Smaczne i zdrowe Warsztaty Kulinarne w Ostrowi Mazowieckiej

 Tym razem z zespo??em Start Po Zdrowie wyruszyli??my do Zespo??u Szkó?? Publicznych nr 1 im. Jana Paw??a II w Ostrowi Mazowieckiej w poszukiwaniu zdrowych nawyków ??ywieniowych. W??a??nie do tej placówki ucz─?szcza osoba która na prawid??owym od??ywianiu zna si─? jak ma??o kto.


Mowa o Lenie Pie??ko?? która zaj─???a drugie miejsce w naszym konkursie "LUNCH-BOXOWY ZAWRÓT G?üOWY". Uczennica stworzy??a przepyszn─?, zdrow─? ??niadaniówk─? i co najwa??niejsze pokaza??a, ??e posi??ek do szko??y nie musi by─? wcale nudny.
Dzi─?ki swojej wiedzy na temat od??ywiania i pomys??owo??ci wygra??a Warsztaty Kulinarne dla ca??ej klasy!


Razem z ca??─? grup─? sp─?dzili??my mi??o i weso??o czas, ucz─?c si─? od Pa?? dietetyczek jak przygotowa─? ciekawy, pyszny a jednocze??nie zdrowy posi??ek. Dzieci ju?? wiedz─?, ??e warzywa i owoce w cale nie s─? nudne! Bardzo spodoba??o im si─? samodzielne przyrz─?dzanie posi??ków, mamy nadziej─?, ??e teraz cz─???ciej b─?d─? sp─?dza??y czas razem z rodzicami w kuchni.

 

Zapraszamy do naszej galerii, tam znajdziecie fotorelacj─? z wydarzenia !

<- powr├│t

TOP